Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта "Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у П’ядицькій  територіальній громаді"

Дата: 16.11.2021 14:18
Кількість переглядів: 683

Фото без опису

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження норм надання послуг

з вивезення твердих побутових відходів

у П’ядицькій  територіальній громаді

 

         Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи»,  наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10 грудня 2017 року № 1070, експертного висновоку щодо регуляторного впливу проекту рішення П’ядицької сільської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у П’ядицькій  територіальній громаді, висновоку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою врегулювання договірних відносин між надавачем послуг з вивезення побутових послуг і споживачами, П’ядицька  сільська рада

                                                              

В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів у П’ядицькій  територіальній громаді згідно з додатком.

 

3. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії А.Костишин). 

 

 

 

Сільський голова                                                              Петро ГАЙДЕЙЧУК

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Додаток

                                                                                             до рішення                   

                           П’ядицької сільської ради

                                                                                             № ___ від    __ року

 

 

 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів

у П’ядицькій  територіальній громаді

 

№ п/п

Найменування об'єкта

Розрахункова одиниця

Об'єм  утворення  твердих побутових  відходів  у
середньому за рік

Щільність

кг.

м³

кг/м³

1.

Житлові будинки

1.1

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення

1 мешканець

198,63

2,1947

90,5039

1.2.

Багатоквартирні будинки (за відсутності одного або двох з видів благоустрою)

1 мешканець

220,825

2,1608

102,195

2.

Кладовища,колумбарії.

2.1.

Кладовище

1 м2 площі.

0,310

0,006307

49,1898

3.

Підприємства побутового обслуговування.

3.1.

Підприємство побутового обслуговування

1 робоче місце

50,2

0,5798

86,58

4.

Підприємства громадського харчування.

4.1.

Ресторан

1  місце

17,33

0,1029

168,33

5.

Заклади культури та мистецтва.

5.1.

Будинок культури

1  місце

1,6566

0,04056

40,8415

6.

Підприємства торгівлі.

6.1.

Промислові магазини

1  місце

67,5792

0,3837

176,097

 

 

Сільський голова                                                              Петро ГАЙДЕЙЧУК

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту регуляторного акта “Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у П’ядицькій територіальній громаді”

Назва регуляторного акта: рішення П’ядицька сільська рада «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у П’ядицькій територіальній громаді»

Регуляторний орган: - П’ядицька сільська рада

Розробник документа: П’ядицька сільська рада

Відповідальні особи: голова П’ядицької сільської ради Гайдейчук Петро Петрович.

Контактний телефон: ( 03433) 97224

 

І. Визначення проблеми

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення П’ядицької сільської ради  «Про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відході у П’ядицькій територіальній громаді» як регуляторного акту.

Крім того, Аналіз розроблено з метою реалізації державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, що утворюються на території П’ядицької територіальної громади.

Основною проблемою є те, що існуючі норми надання послуг з вивезення побутових відходів не відображають фактичне накопичення твердих побутових відходів по ТГ.

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами», органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових відходів. Так, відповідно до підпункту 16 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів відноситься до повноважень виконавчих органів відповідних рад. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.08 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» зазначені норми переглядаються один раз на п’ять років.

Для розрахунку норм накопичення твердих побутових відходів у П’ядицькій територіальній громаді застосовувались мінімальні норми утворення ТПВ, затверджені Постановою КМУ від 10.12.2008р. № 1070. Починаючи з 01.05.2019р. мінімальні норми утворення ТПВ скасовано.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Орган місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

в т.ч. суб’єкти підприємництва

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями даного регулювання є реалізація державної політики в сфері поводження з відходами, встановлення економічно обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів, що застосовуються у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами, споживачів відповідних послуг.

Встановлення економічно обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів допоможе також опосередковано досягти наступних цілей:

- приведення у відповідність та затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у П’ядицькій ТГ;

- підвищити якість організації діяльності щодо поводження з ТПВ та, як наслідок, покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію у ТГ;

- досягти балансу між коштами, що виділяються з бюджету різних рівнів на санітарну очистку П’ядицької ТГ та реальними потребами галузі.

 

ІІІ. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

  1. В якості альтернативних способів для досягнення цілей пропонується три способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного законодавства - альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що в результаті перегляду в діючому рішенні виявлені норми, які не узгоджені з нормами актів вищої юридичної сили, які є чинними на сьогоднішній день.

Альтернатива 2

Застосування нерегуляторних механізмів (ринкові механізми) – альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що ринковий механізм не визначає середньорічну норму надання послуг із вивезення побутових відходів

Альтернатива 3

Прийняття даного регуляторного акта –альтернатива є прийнятною, так як досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого законодавства

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Втрати

Альтернатива 1

відсутні вимоги

Втрат немає

Альтернатива 2

відсутні вимоги

Втрат немає

Альтернатива 3

відповідність вимогам чинного законодавства

Втрат немає

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

збереження чинного законодавства

1

чинним нормативами вирішити вказану проблему не вбачається за можливе

Альтернатива 2 застосування нерегуляторних механізмів (ринкові механізми)

1

інші механізми не визначають середньорічну норму надання послуг із вивезення побутових відходів

Альтернатива 3

прийняття даного регуляторного акта

3

усі важливі аспекти існувати не будуть, оскільки відповідають нормам діючого законодавства

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

Витрати

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

збереження чинного законодавства

відсутні, оскільки необхідно привести у відповідність до чинного законодавства

відсутні

чинним нормативами вирішити вказану проблему не вбачається за можливе

Альтернатива 2 застосування нерегуляторних механізмів (ринкові механізми)

відсутні

відсутні

інші механізми не визначають середньорічну норму надання послуг із вивезення побутових відходів

Альтернатива 3

 прийняття даного регуляторного акта

присутні, оскільки відповідає вимогам чинного законодавства

відсутні

усі важливі аспекти існувати не будуть, оскільки відповідають нормам діючого законодавства

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі І цього Аналізу, є прийняття рішення запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- установлення норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з твердими побутовими відходами та якості послуг із вивезення твердих побутових відходів.

 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

- урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення твердих побутових відходів.

 - урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, шляхом укладення договорів та контролю за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

 

Аналіз вигод та витрат

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів;

 

Поліпшення санітарноепідеміологічного стану П’ядицької ТГ.

Часові, пов’язані зі здійсненням контролю за наданням послуг із вивезення побутових відходів.

Суб’єкти господарювання

Створення умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання

 

Удосконалення порядку надання послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів.

Відсутні

Громадяни

Реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;

 

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарного стану П’ядицької ТГ;

 

Збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг;

 

Зменшення навантаження на сільський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.

Витрати часу на укладення договорів з виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів;

 

 

Грошові, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів.

 

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства України, і як наслідок:

- підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами;

- поліпшення санітарно-епідеміологічного стану П’ядицької ТГ;

- зменшення навантаження на сільський бюджет в частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих звалищ.

Перегляд норм є об'єктивною необхідністю доведеною науковцями та обумовленою законодавством України. При цьому їх затвердження не передбачає великих витрат.

Застосування затверджених норм не передбачає додаткових витрат суб’єктів господарювання, громадян, держави.

Застосування цих норм у розрахунках (щодо визначення вартості перевезень, об’ємів відходів, що утворюються на відповідних об’єктах, при плануванні,тощо) дозволить уникнути розбіжностей між їх розрахунковими та реальними (економічно обґрунтованими та фактично підтверджені практикою) числовими вираженнями. Таким чином проблема та основна ціль, сформовані в цьому Аналізі, будуть вирішені. Відповідно будуть створені передумови для досягнення цілей, які є результатом опосередкованого впливу норм на галузь. В якості наслідку реалізації запропонованого механізму, окрім вирішення поставленої проблеми, очікується також значний позитивний (системний) вплив на галузь в цілому. Реалізація запропонованого механізму не вимагає від органів місцевого самоврядування великих витрат. Таким чином впровадження практично не залежить від матеріального фактору.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності. Так, як норми надання послуг з вивезення побутових відходів є показником, числове вираження якого може динамічно змінюватися у зв’язку зі зміною багатьох чинників, насамперед, рівня життя населення України.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

- рівень оплати послуг із вивезення побутових відходів;

- звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;

- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

На підставі даних, отриманих при проведенні обстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюється відстеження дії регуляторного акта

Заходи для відстежуванння дії регуляторного акту визначено статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Серед основних методів одержання результатів відстеження:

- звітність підприємств щодо надходження коштів за надання послуг;

- використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання послуг;

- здійснення порівняльного аналізу.

 

Х. Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

У зв’язку з відсутністю інформації про кількість суб’єктів господарювання, що перебуває у сфері регулювання даного регуляторного акта, немає можливості визначити витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії вказаного регуляторного акта.

ХІ. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, в т.ч. П’ядицька сільська рада, при введенні в дію запропонованого проекту регуляторного акта, не понесе додаткових витрат коштів сільського бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

У зв’язку з відсутністю інформації про кількість суб’єктів господарювання, що перебуває у сфері регулювання даного регуляторного акта, немає можливості визначити вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регуляторного акта.

 

 

Голова П’ядицької сільської ради                                                                                  Петро ГАЙДЕЙЧУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь