Бюджет участі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  сесії сьомого демократичного

скликання Пядицької сільської ради ОТГ

                                                                                                          №1044-XXVII/2020

                                                                                                           від 07.02.2020 року

 

 

 

Положення Про Бюджет участі

в П’ядицькій об’єднаній територіальній громаді

 

У Положенні застосовуються такі терміни:

 • Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на залучення жителів, які постійно проживають у межах П’ядицької ОТГ до прийняття рішень щодо розподілу частини  бюджету П’ядицької сільської ради ОТГ, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності П’ядицької сільської ради ОТГ;
 • робоча група – група фахівців із представників апарату П’ядицької сільської ради ОТГ, яка створюється розпорядженням голови П’ядицької ОТГ для аналізу проектів;
 • відповідальні працівники – працівники апарату П’ядицької сільської ради ОТГ, які координують питання функціонування Бюджету участі, здійснюють підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечують співпрацю з громадськістю щодо питань Бюджету участі;
 • проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про Бюджет участі у П’ядицькій об’єднаній територіальній громаді;
 • автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах П’ядицької ОТГ;
 • карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється робочою групою;
 • пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені розпорядженням голови П’ядицької ОТГ;
 • голосування – процес визначення жителями проектів- переможців серед поданих проектів у електронному (за наявності технічних можливостей) та паперовому вигляді (у пункті для голосування);

 

 • встановлення підсумків голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до онлайн-голосування (за наявності технічних можливостей) та заповнених паперових бланків для голосування;
 • проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів.
 • головні розпорядники бюджетних коштів – органи П’ядицької сільської ради ОТГ в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів - переможців.

 

Розділ 1. Загальні положення

 

  1. Положення про Бюджет участі в П’ядицькій об’єднаній територіальній громаді (далі – П’ядицька ОТГ) визначає основні вимоги до організації і проведення процесу партиципаторного бюджетування у П’ядицькій ОТГ.
  2. Бюджет участі – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах П’ядицької ОТГ, до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету П’ядицької сільської ради ОТГ, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності П’ядицької сільської ради ОТГ.
  3. Процес Бюджету участі (партиципаторного бюджетування) – процес складання, розгляду, відбору, затвердження, виконання проектів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який триває календарний рік.
  4. Проведення Бюджету участі (партиципаторного бюджетування) має сприяти налагодженню системного діалогу влади П’ядицької ОТГ із жителями, які постійно проживають на території П’ядицької ОТГ, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  5. Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати ініціативні жителі та групи громадян, громадські об’єднання та  організації, інші інституції громадянського суспільства, які ведуть свою діяльність на території П’ядицької ОТГ.
  6. Фінансування Бюджету участі в П’ядицькій ОТГ здійснюється за рахунок коштів бюджету П’ядицької сільської ради ОТГ.
  7. Загальний обсяг Бюджету участі визначається П’ядицькою сільською радою на відповідний рік згідно цільової програми «Бюджет участі у П’ядицькій ОТГ» у межах відповідних бюджетних асигнувань. Бюджет участі щороку може збільшуватись відповідно до бюджетних надходжень.

 

  1. Бюджет участі П’ядицької ОТГ на 2020 рік становить 125,00 тисяч

гривень (сто двадцять п’ять тисяч гривень).

  1. Розмір фінансування (за рахунок коштів бюджету П’ядицької сільської ради ОТГ) одного проекту в рамках Бюджету участі на 2020 рік не повинен перевищувати 25,0 тисяч гривень (двадцять п’ять тисяч гривень). Максимальний розмір коштів на один проект кожного наступного року може змінюватися.
  2. Село П’ядики та кожен старостинський округ П’ядицької сільської ради  ОТГ  буде   допущений   до програми “Бюджет участі” за умови подання не менше 3 (трьох) проектів від кожного.
  3. При виконанні всіх перелічених умов село П’ядики та кожен старостинський округ отримає гарантоване фінансування у розмірі 25 (двадцять п’ять) тис. грн. одного із поданих ними проектів (проекта-переможця).
  4. Інформація про Бюджет участі П’ядицької ОТГ оприлюднюється на офіційному веб-сайті П’ядицької сільської ради ОТГ: у рубриці «Бюджет участі».

 

Розділ 2. Інформаційна та промоційна кампанія

 

  1. Інформаційна  кампанія   Бюджету   участі   в   П’ядицькій ОТГ  проводиться постійно.
  2. Інформаційну кампанію проводять відповідальні працівники, а також інші виконавчі органи П’ядицької сільської ради ОТГ.
  3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:
   1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проектів;
   2. інформування про хронологію, етапи і дати проведення заходів;

2.3.3   представлення  отриманих  проектів   та   заохочення  до   участі   у голосуванні;

2.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Бюджету участі.

 

Розділ 3. Подання проектів

 

  1. Проект можуть подавати жителі, які постійно проживають у межах П’ядицької ОТГ та яким виповнилося 18 років.
  2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.
  3. Вимоги до проекту:
   1. Реалізація   проекту   повинна   здійснюватись   в    межах   одного календарного року;
   2. Реалізація  проекту  має   бути   в   компетенції  органів   місцевого самоврядування;
   3. Проект повинен реалізовуватися на території П’ядицької ОТГ;
   4. Сфера реалізації проекту повинна бути публічною.
  4. У рамках Бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:
 • носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів вимагатиме прийняття подальших елементів);
 • суперечать  діючим   програмам  П’ядицької ОТГ або    дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;
 • суперечать чинному законодавству України;
 • передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

 

 

 

  1. Проект  має  бути поданий автором проекту відповідно до форми та підтриманий мінімальною кількістю жителів – 10 осіб (окрім автора проекту).

3.5.1 Форма для подання проекту доступна в електронній версії на офіційному веб-сайті П’ядицької сільської ради ОТГ: у рубриці «Бюджет участі».

  1. Кожен житель П’ядицької ОТГ може проголосувати не більше ніж за 1 проект.
  2. Проекти  подаються  протягом 30-45  днів  з  моменту оголошення початку подачі проектів:
 • безпосередньо до П’ядицької сільської ради ОТГ;
 • поштою за адресою: с. П’ядики, вул. С.Петлюри, 1

-електронною    поштою     на:     pyadyky.rada@ukr.net             у     вигляді відсканованого оригіналу документу.

Листи отримані з доменів mail.ru, rambler.ru, Yandex не розглядаються.

  1. До   проекту   обов’язково  додається   кошторис   витрат   (бюджет проекту).
  2. Пріоритетні напрямки проектів:
 • Підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі своєї громади (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; ремонт пам'ятників; ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.
 • Підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед  підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері).
 • Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проекти,

 

арт-клуби  тощо),  а   так   само   іншу  діяльність,  не   обмежуючись  цим переліком.

 • Підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком).

Розділ 4. Перевірка проекту

  1. Подані заповнені форми проектів попередньо перевіряються відповідальними працівниками на правильність заповнення.
  2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, відповідальні працівники по телефону або електронною поштою повідомляють про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання такої інформації.
  3. Для здійснення комплексного аналізу кожного проекту та оцінки прийнятності проекту і можливості впровадження, зазначені форми проектів відповідальними працівниками подаються до робочої групи, яка створюється розпорядженням голови П’ядицької ОТГ.
  4. Робоча група протягом 10 днів з дня отримання заповнених форм проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.
  5. У разі, якщо у формі проекту не має повної інформації, необхідної для його аналізу та оцінки (або інформація вимагає уточнення), по телефону або електронною поштою члени Робочої групи відповідно до повноважень звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.
  6. Члени Робочої групи відразу передають відповідальним працівникам заповнені карти аналізу проектів.
  7. Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів даних проектів.
  8. За результатами роботи Робочої групи відповідальні працівники складають списки позитивно і негативно оцінених проектів.
  9. Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті П’ядицької ОТГ:  у рубриці «Бюджет участі».
  10. Відскановані подані форми проектів розміщуються на офіційному веб-сайті  П’ядицької сільської ради ОТГ:у рубриці «Бюджет участі».

 

  1. Відскановані  заповнені  карти  аналізу  проектів  розміщуються  на офіційному  веб-сайті  П’ядицької  ОТГ: у рубриці

«Бюджет участі».

 

Розділ 5. Голосування за проекти та підрахунок результатів

 

  1. Вибір проектів, які визначені для голосування, здійснюють  жителі, які постійно проживають у межах П’ядицької ОТГ та яким виповнилося 18 років, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування, які визначаються розпорядженням голови та Інтернет – голосуванням (за наявності технічних можливостей).
  2. Перелік пунктів голосування (місць для голосування) має бути оприлюднений не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті П’ядицької ОТГ
  3. В пунктах голосування можна отримати перелік проектів, які визначені для голосування.
  4. Вибір проектів, які визначені для голосування, за технічної можливості може здійснюватися і в електронній версії голосування на веб-сайті П’ядицької ОТГ у рубриці «Бюджет участі».
  5. Голосування відбувається шляхом:
 • голосування у рубриці «Бюджет участі» на веб-сайті П’ядицької ОТГ.
 • голосування у спеціально-визначених пунктах голосування шляхом заповнення бланку та встановлення спеціальної скриньки.
  1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожний проект окремо, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі та подальше укладання списків з результатами голосування.
  2. Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою (1 голос – 1 бал).
  3. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проекти будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав найбільшу підтримку.

 

Розділ 6. Реалізація проектів та оцінка процесу

 

  1. Проекти починають реалізовуватися відповідно до графіку реалізації Бюджету участі у П’ядицькій ОТГ.
  2. Організатором та/або виконавцем та/або інвестором щодо реалізації проекту, який переміг, може виступати переможець проекту, але фінансування проекту залишається за П’ядицькою сільською радою ОТГ через головних розпорядників бюджетних коштів.

 

  1. Автор проекту відповідає за реалізацію проекту у відповідності до видів діяльності представлених у Заявці проекту та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

Автор проекту залишає за собою право:

  • рекомендувати підрядні організації для реалізації проекту;
  • контролювати цільове витрачання коштів за проектом.
  1. З метою вдосконалення процесу реалізації Бюджету участі головний розпорядник бюджетних коштів (виконавець проекту), або за його пропозицією інша особа, здійснює подання звітів про виконання проекту, згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь