ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 12.10.2021 11:11
Кількість переглядів: 573

Фото без описуОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

2020 рік

Січень-березень

  2021 року

Січень-червень

  2021 року

Січень-липень

2021 року

Січень-серпень

2021 року

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу населення, грн

Термін оприлюднення інформації – ІІІ декада березня 2022 року

х

х

х

х

х

х

х

х

Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу населення, грн

60276

(попередні дані)

18

х

х

х

х

х

х

х

х

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення у  розрахунку  на 10 тис. осіб наявного  сільського  населення

75,3

 

3

 

х

х

х

х

х

х

х

х

ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ

Індекс промислової продукції, %

93,4

 

18

107,0

3

107,6

7

107,1

9

107,0

8

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн1

61429,0

 

13

19461,3

12

41564,2

11

49574,6

11

57715,1

11

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу населення, грн1

45016,0

 

11

14261,5

10

30458,9

9

36329,0

9

42294,4

Термін оприлюднення

інформації – ІІІ декада жовтня

2021 року

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва2, %

103,5   

3

93,6

13

94,4

13

93,7

17

95,9

20

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів сільськогосподарських угідь2, тис.грн

2216,6

 

5

х

х

х

х

х

х

х

х

Обсяг продукції сільського господарства2, млн.грн

13767,3

21

х

11

х

13

х

17

х

21

 

2020 рік

Січень-березень

  2021 року

Січень-червень

  2021 року

Січень-липень

2021 року

Січень-серпень

2021 року

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Обсяг виробництва продукції сільського господарства  у розрахунку на одну особу сільського  населення2, грн

18081

23

1372

18

3288

20

х

х

х

х

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу населення2, грн

10089

18

759

15

1817

12

2929

21

5257

19

Індекс  будівельної  продукції, %

98,3

 

16

84,7

14

114,3

5

114,8

4

119,3

4

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

3843,7

11

518,5

12

1485,0

11

1835,9

11

2386,0

11

Обсяг  виробленої будівельної продукції у розрахунку на одну особу населення, грн

2822,3

12

380,7

12

1090,4

13

1090,4

3

1752,0

3

Індекс споживчих цін, останній місяць  періоду до грудня попереднього року, %

105,6

20–21

103,8

6–7

106,0

13

106,5

14

106,1

12–13

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої, останній місяць періоду до грудня попереднього року, %

105,2

14–15

105,4

9

108,2

12–13

108,3

12

107,3

9–10

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ  РОЗВИТОК  ТА  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  СПІВПРАЦЯ

Індекс капітальних інвестицій, %

54,7

 (січень-

грудень

2020р.)

20

147,5

3

154,3

4

х

х

х

х

Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн

6338,0

(остаточні дані)

21

1556,1

12

3497,4

13

х

х

х

х

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з держ.бюджету) у розрахунку  на одну особу населення наростаючим підсумком з початку року, грн

3630,9

(січень-

грудень

2020р)

20

1131,0

15

2532,7

 

16

х

х

х

х

Індекс експорту товарів, %

83,1

 

24

140,5

1

161,5

1

163,2

3

Термін оприлюднення

інформації – 18 жовтня

2021 року

Обсяг експорту товарів, млн.дол. США

757,6

 

17

264,2

13

552,3

13

655,0

12

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, дол. США

555,2

 

19

194,3

13

406,6

13

482,2

13

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол. США

117,3

 

13

79,8

9

110,5

10

130,5

9

 

2020 рік

Січень-березень

2021 року

Січень-червень

  2021 року

Січень-липень

2021 року

Січень-серпень

2021 року

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

ЕФЕКТИВНІСТЬ  РИНКУ  ПРАЦІ

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до робочої сили  відповідного віку

8,4

6

9,3

6

8,5

6

х

х

х

х

Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років, відсотків до всього населення відповідного віку

54,1

20

53,0

20

53,9

20

х

х

х

х

Середньомісячна заробітна плата, грн

9980

14

10943

14

11551

14

11703

14

11712

14

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

113,2

11

119,9

8

124,2

7

124,1

7

123,3

7–9

Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

109,5

13-14

111,1

9

114,3

7

113,9

6

113,1

8–9

Заборгованість із виплати зарплати4, тис.грн                                     

34456,4

(на 1 січня 2021р.)

115

 

37540,2

(на 1 квітня 2021р.)

105

47215,4

(на 1 липня 2021р.)

115

49030,7

(на 1 серпня 2021р.)

115

53512,7

(на 1 вересня 2021р.)

125

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць4

1,5

(на 1

січня 2021р.)

115

1,7

(на 1  квітня 2021р.)

115

1,9

(на 1 липня 2021р.)

12–145

2,1

(на 1 серпня 2021р.)

145

2,5

(на 1 вересня 2021р.)

155

Знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), тис. осіб

0,3

 (у IV

кварталі 2020р.)

9–105

0,8

 (у I

кварталі 2021р.)

12–135

0,4

 (у ІI

кварталі 2021р.)

12–135

х

х

х

х

   відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників

0,1

7–95

0,5

15–175

0,2

10–135

х

х

х

х

Переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), тис. осіб

2,3           

   IV  кварталі 2020 р.)

6–75

2,8           

   I  кварталі

2021 р.)

115

2,5           

   ІI  кварталі

2021 р.)

11–125

х

х

х

х

   відсотків до середньооблікової кількості штатних працівників

1,3

45

1,5

8–95

1,4

125

х

х

х

х

РОЗВИТОК  ІНФРАСТРУКТУРИ

Частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, відсотків до загальної кількості таких домогосподарств

79,0

23

х

х

х

х

х

х

х

х

Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома, відсотків до загальної кількості таких домогосподарств

80,2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію6, тис.м2 

393,38

47

118,8

7

225,1

7

х

х

х

х

у т.ч. в сільській місцевості

172,78

8

46,2

8

93,5

7

х

х

х

х

 

2020 рік

Січень-березень

2021 року

Січень-червень

  2021 року

Січень-липень

2021 року

Січень-серпень

2021 року

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Темп зростання (зниження) загальної площі житлових будівель, прийнятих в експлуатацію6, відсотків

52,27

147

78,5

23

89,8

24

х

х

х

х

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, на 10 тис. осіб населення6, м2 

2888,07

37

872,5

8

1653,1

8

х

х

х

х

Прийняття  в експлуатацію дошкільних навчальних закладів, м2 загальної площі

19087

8

х

х

Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення,  м2

28,6

6

х

х

х

х

х

х

 

 

Обсяг вантажообігу автомобільного  транспорту, млн.ткм

1108,2

12

256,9

13

538,6

15

635,2

15

730,5

16

відсотків до відповідного періоду попереднього року

89,1

13

104,1

8

108,5

13

107,0

14

104,6

17

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Загальний коефіцієнт смертності на 1000 осіб наявного населення

14,1

 

5-65

17,9

9

15,9

9

15,3

9

Термін оприлюднення

інформації – 19 жовтня

2021 року

Середня очікувана тривалість життя при народженні, років     

72,83

3

х

х

х

х

х

х

 

 

Кількість живонароджених на 1000 осіб наявного населення, проміле

8,6

 

7

7,6

9

7,6

9

7,7

9

Термін оприлюднення

інформації – 19 жовтня

2021 року

 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення, відвідувань за зміну

208,7

21

х

х

х

х

х

х

х

х

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення, осіб

24,5

8

х

х

х

х

х

х

х

х

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА

Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та здоров'я особи на 10 тис. осіб населення, одиниць

7,5

1-45

2,5

9

4,5

9

х

х

х

х

РАЦІОНАЛЬНЕ  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  ТА  ЯКІСТЬ  ДОВКІЛЛЯ

Темп зростання (зменшення)  викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одну особу, відсотків до попереднього року

 

 

 

68,8

15

х

х

х

х

х

х

х

х

 

2020 рік

Січень-березень

2021 року

Січень-червень

  2021 року

Січень-липень

2021 року

Січень-серпень

2021 року

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Значення

Місце регіону

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у розрахунку на одну особу  населення, відсотків  до попереднього  року

102,3

(попередні дані)

85

х

х

х

х

х

х

х

х

Частка відходів видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

67,410

16

х

х

х

х

х

х

х

х

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі                     (у порівнянних цінах), відсотків до відповідного періоду попереднього року

104,5

17

104,9

19

119,0

7

118,1

8

116,4

8

Оборот роздрібної торгівлі (у фактичних цінах), млн.грн

27374,5

14

7040,6

14

15024,6

13

17918,3

 

14

20845,5

13

                       

 

  ____________

1 Дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції наведено за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості".

2 У постійних цінах 2016 року.

3 Розрахунок показника здійснюється з щоквартальною періодичністю.

4 Дані за 2019–2020рр. наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. Починаючи з даних за січень 2021р., у зв’язку зі змінами у державному статистичному спостереженні «Стан виплати заробітної плати», дані наведено по юридичних особах, активних на початок року, з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

5 Місця  визначено  за  зростанням  показника, де 1 місце – з найменшими кількістю / обсягом.

6 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно  до Порядку (накази Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (зі змінами).

7 Дані можуть бути уточнені. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку з запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців 2020 року та 2020 рік, яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково.

8  Розрахунок показника не здійснювався.

9 Розрахунок показника здійснюється з річною періодичністю.

10 Дані наведено за місцем реєстрації юридичних осіб.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь