ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 21 ЛИПНЯ 2019 РОКУ.

Дата: 19.06.2019 08:57
Кількість переглядів: 743

Як реалізують своє виборче право внутрішньо переміщені особи на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року? 

Статтею 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" передбачено, що внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу, зокрема, на виборах народних депутатів України шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьою статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", згідно з якою за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на цих виборах, орган ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру) може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, тобто до 15 липня 2019 року включно. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

            Як виборцю дізнатися адресу приміщення для голосування його виборчої дільниці?

З інформацією щодо адреси приміщення для голосування виборчої дільниці можна ознайомитись у розділі "Виборчі округи та дільниці" на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" або звернувшись особисто до відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.

            Як виборцю дізнатися номер своєї виборчої дільниці для голосування на виборах та номер виборчого округу, до якого належить ця дільниця, за його виборчою адресою?

З’ясувати цю інформацію виборцю можна, звернувшись до:
- програмного ресурсу "Особистий кабінет виборця" на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців";
- відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою. 

Також про номер виборчої дільниці та номер виборчого округу, до якого належить ця дільниця, можна дізнатися у розділі "Виборчі округи та дільниці" на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців".

            Порядок звернення виборця до органу ведення Реєстру у разі зміни його персональних даних?

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі (далі – Реєстр). До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. 

У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. 

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України (стаття 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців").
 

Як перевірити своє включення до списків виборців на виборчій дільниці?

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява про уточнення попереднього списку виборців для підготовки та проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, тобто до 15 липня 2019 року включно. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 15 липня 2019 року включно) подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

 

Як проголосувати на виборах не за зареєстрованим місцем проживання?

Громадяни, які у день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року перебуватимуть не за зареєстрованим місцем проживання, реалізують своє право голосу шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, звернувшись до відповідного органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Статтею 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим. Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії тощо.

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі – заява) приймається органом ведення Реєстру:

  • за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;
  • за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Інформацію про відділи ведення Реєстру можна знайти у розділі "Відділи ведення Державного реєстру виборців" на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців".

 

Як реалізувати право голосу громадянам України, які не мають зареєстрованого місця проживання?

Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця (частина 3 статті 8 Закону України "Про Державний  реєстр  виборців").

Таким чином, виборцю, який не має зареєстрованого місця проживання, Законом надано право звернутися щодо визначення своєї виборчої адреси як до центру обліку, що відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, так і безпосередньо до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання (із мотивованим зверненням).  

Такий виборець повинен пред’явити паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України, на підставі якого орган ведення 
Реєстру встановлює:

  • особу заявника;
  • наявність у нього права голосу згідно зі статтею 70 Конституції України;
  • відсутність у виборця зареєстрованого місця проживання на території України.

Крім того, до заяви виборця додаються документи (копії документів), які дають змогу органу ведення Реєстру визначити такому виборцю виборчу адресу.

 

Як можна перевірити своє включення до Реєстру?

Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. 

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати такий запит до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Орган ведення Реєстру, який отримав запит щодо змісту персональних даних виборця у Реєстрі не пізніше ніж на третій робочий день після його отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, визначені статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

Також, кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру, звернувшись до програмного ресурсу "Особистий кабінет виборця" на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців".

 

Чи можна дізнатися інформацію з Реєстру стосовно інших осіб?

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації за його власною виборчою адресою щодо персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою.

 

Яким чином можна дізнатися про перелік закордонних виборчих дільниць з адресами їх розташування?

З інформацією щодо переліку закордонних виборчих дільниць  можна ознайомитись у розділі  "Виборчі округи та дільниці" на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців".

Крім того, Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворено закордонні виборчі дільниці, оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах відомості про час і місце голосування та про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць.

 

Також, звертаємо увагу виборців, що відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Коломийської райдержадміністрації до 21 липня 2019 року (включно) працює у суботу та неділю.

Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 год. до 17.15 год., п'ятниця з 8.00 год. до 16.00 год., субота – неділя з 8.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Адреса відділу: м. Коломия, вул. Верещинського, 17, кабінет №8,                    тел. 4-79-14, 4-79-07, 4-79-09.

 

 

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців

апарату райдержадміністрації                                                        Олег Галькович

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь